Sắp siết điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh

14/08/2020
CafeLand - Để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh, công ty chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện tài chính căn cứ trên báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét.

 

CafeLand - Để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh, công ty chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện tài chính căn cứ trên báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét.

 

Sắp siết điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh

 

Thị trường chứng khoán phái sinh khai trương hoạt động từ tháng 8/2017

Đây là một trong số các đề xuất đáng chú ý tại Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Chứng khoán về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh đang được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước lấy ý kiến.

Theo đó, các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán chỉ được thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh, ngoài việc phải được cấp phép đầy đủ nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, công ty chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện tài chính căn cứ trên báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét.

Cụ thể, phải đảm bảo số vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu từ 600 tỷ đồng trở lên đối với hoạt động tự doanh chứng khoán phái sinh; vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu từ 800 tỷ đồng trở lên đối với hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh. Đối với hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh, nghị định ban hành năm 2015 không quy định số vốn điều lệ tối thiểu thì nay yêu cầu phải trên 250 tỷ đồng.

Công ty chứng khoán phải đáp ứng trích lập đầy đủ các khoản dự phòng, không có lỗ lũy kế trong năm tài chính gần nhất và tỷ lệ an toàn tài chính tối thiểu 220% liên tục trong 12 tháng trước khi nộp hồ sơ. Ngoài ra, ý kiến của tổ chức kiểm toán tại báo cáo tài chính soát xét năm hoặc bán niên gần nhất phải là chấp thuận toàn phần.

Dự thảo Nghị định cũng bổ sung thêm điều kiện để cấp giấy chứng nhận cho các công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Theo đó, số vốn điều lệ tối thiểu cho các doanh nghiệp này là 25 tỷ đồng, kèm theo các yêu cầu về tình hình tài chính, báo cáo kiểm toán và không trong trạng thái tổ chức lại, phá sản, giải thể hoặc bị đình chỉnh hoạt động.

Dự kiến sau khi Nghị định có hiệu lực sẽ thay thế Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ quy định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Diệu Trang

Tìm kiếm

Đăng Tin

Tìm kiếmĐẶT MUA

Ký Gửi nhà đất
QC