Bình Định tổng rà soát các dự án dọc tuyến du lịch - dịch vụ Quy Nhơn - Sông Cầu

30/06/2022
Việc rà soát nhằm mục đích đưa ra khỏi quy hoạch, dừng triển khai thực hiện đối với các dự án chưa triển khai hoặc chưa có chủ trương đầu tư tại các vị trí, khu vực có địa hình không thuận lợi, nguy cơ sạt lở cao, ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường.

 

 

Bình Định tổng rà soát các dự án dọc tuyến du lịch - dịch vụ Quy Nhơn - Sông Cầu

 

Một dự án nằm trên tuyến đường Quy Nhơn - Sông Cầu (ảnh minh họa)

UBND tỉnh Bình Định vừa phát đi Công văn số 3538/UBND-KT về việc rà soát quy hoạch đối với các dự án dọc tuyến du lịch - dịch vụ Quy Nhơn - Sông Cầu.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND thành phố Quy Nhơn tổ chức rà soát các dự án dọc tuyến du lịch – dịch vụ Quy Nhơn – Sông Cầu.

Qua đó tham mưu đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch, dừng triển khai thực hiện đối với các dự án chưa triển khai hoặc chưa có chủ trương đầu tư, các vị trí, khu vực có địa hình không thuận lợi, nguy cơ sạt lở cao, ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Sở Xây dựng tổ chức thực hiện, đồng thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trong tháng 7/2022.

Chỉ đạo nêu trên của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định được đưa ra nhằm tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, triển khai các dự án đầu tư dọc tuyến du lịch - dịch vụ Quy Nhơn - Sông Cầu phù hợp với cảnh quan, tình hình thực tế, đảm bảo quản lý hiệu quả, phát triển bền vững.

Bình Định tổng rà soát các dự án dọc tuyến du lịch - dịch vụ Quy Nhơn - Sông Cầu

Thị xã Sông Cầu thuộc tỉnh Phú Yên

Phú Yên cũng nhấn mạnh việc phát triển bền vững khi điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Sông Cầu

Trước đó ngày 12/1/2021, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 35/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị thị xã Sông Cầu đến năm 2045.

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ ranh giới thị xã Sông Cầu, với tổng diện tích tự nhiên khoảng 49.279,3 ha.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm khai thác, phát huy các tiềm năng, lợi thế nhằm xây dựng phát triển đô thị theo từng giai đoạn, đáp ứng nhu cầu phát triển mới, hội nhập với sự phát triển của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng tỉnh Phú Yên, tạo đà thúc đẩy quá trình đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế.

Đồng thời xây dựng và phát triển thị xã Sông Cầu đồng bộ về mạng lưới hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; tổ chức không gian và tạo lập hình ảnh đô thị mang bản sắc khu vực, đảm bảo phát triển bền vững, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.

Việc lập quy hoạch còn nhằm mục tiêu làm cơ sở để triển khai lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch xây dựng nông thôn và dự án đầu tư xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật cấp vùng; đồng thời, làm cơ sở xây dựng phát triển đô thị thị xã Sông Cầu phù hợp với định hướng phát triển theo Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Vịnh Xuân Đài, tỉnh Phú Yên đến năm 2030.

Bên cạnh đó là xây dựng các tiêu chí hướng tới sự phát triển đô thị trong tương lai, với các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đạt cấp đô thị loại II, từng bước thực hiện nâng cấp đô thị theo lộ trình.

UBND tỉnh Phú Yên xác định tính chất khu vực lập quy hoạch là đơn vị hành chính đô thị cấp thành phố, đô thị loại III hướng tới tiêu chí đô thị loại II; là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, lịch sử, thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp phía Bắc của tỉnh Phú Yên; là đầu mối giao thông quan trọng, cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Phú Yên.

 

Lê Phước Bình

Tìm kiếm

Đăng Tin

Tìm kiếmĐẶT MUA

Ký Gửi nhà đất
QC