Bình Định sắp có Khu đô thị mới Nhơn Bình

15/03/2019
Sở Xây dựng mới đây đã tổ chức công bố, công khai và bàn giao hồ sơ đồ án Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu đô thị mới Nhơn Bình (TP Quy Nhơn) cho các đơn vị có liên quan.

Sở Xây dựng mới đây đã tổ chức công bố, công khai và bàn giao hồ sơ đồ án Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu đô thị mới Nhơn Bình (TP Quy Nhơn) cho các đơn vị có liên quan.

Bình Định sắp có Khu đô thị mới Nhơn Bình

Theo Quyết định 4635/2018 của UBND tỉnh, Khu đô thị mới Nhơn Bình được quy hoạch chuyển đổi chức năng sử dụng đất để phát triển đô thị tại khu đất Cụm công nghiệp sạch Nhơn Bình với diện tích trên 52,08 ha, dân số quy hoạch là 9.000 người. 

 

Theo (Tâm An)

Tìm kiếm

Đăng Tin

Tìm kiếmĐẶT MUA

Ký Gửi nhà đất
QC